DataControl Logo

Rad Berze podržava kompanija Data Control d.o.oObjašnjenja

Zašto e-poslovanje?

Moć e-poslovanja je takva da menja značenje drugih termina koji su se tradicionalno koristili da opišu svet poslovanja. Na primer, promenjen je smisao termina firma (poslovna organizacija). Sa porastom e-poslovanja, granice poslovnih organizacija su se sve više širile, menjale tako da se danas i ne mogu precizno definisati.
Ukratko, internet je postao globalan, a e-poslovanje zacrtalo siguran, i može se reci neizbežan put u buducnost. U tom smislu, kreirano je potpuno novo okruženje za obavljanje najrazličitijih poslova, a brojne su i same prednosti ovakvog vida poslovanja koje se ogledaju pre svega u velikoj uštedi novca i vremena.

Zašto C2C poslovanje ?

Činjenica da C2C poslovanje (klijent na klijenta) datira još od doba robne razmene, čini ga veoma specificnim. Da je u to vreme neko mogao da okupi na jednom mestu sve trgovce jedne države ili cak jednog kontinenta verovatno je da bi postao car! No, tada je bilo nezamislivo stici za manje od 6 meseci sa jednog kraja sveta na drugi, a kamoli nešto više...

Razvoj tehnologije doneo je mnogo toga dobrog ovom društvu, ali na žalost, nisu svi uspeli to i da iskoriste. Razlog je jednostavan - finansijski! O čemu se zapravo radi? Da bi se vodio neki posao u bilo kojoj sferi poslovanja potrebno je pre svega imati kvalifikacije i viziju uspeha, obezbediti pravi tim ljudi koji će poslovati sa vama, obezbediti fizičko mesto za distribuciju (u zavisnosti od vrste posla), platiti porez, dažbine, oglašavati se... Ceo ovaj "paket" iziskuje velika finansijska ulaganja i veliki rizik!

Šta biste rekli kada bi vam neko ponudio ceo taj "paket", samo bez finansijskih ulaganja i rizika? Da li biste pristali? Upravo je to ono što vam C2C poslovanje na berzi usluga obezbeđuje, trgovinu na uređenom elektronskom tržištu bez ulaganja i provizije.
Poslujte kao fizička lica sa drugim fizičkim licima, ponudite vaše znanje (u vidu usluge) jer sigurno postoji neko drugi kome je baš ono što Vi znate (usluga) potrebno! Zaradite unovčavajući sopstveno znanje!

Kako se učlaniti?

Učlanjivanje na berzu je veoma jednostavno! Sve što treba da uradite je da u opciji "Učlanjenje" koja se nalazi u meni-u sa leve strane izaberete način na koji se želite učlaniti, kao i tip vašeg članstva (oba tipa članstva su detaljno objašnjena). Nakon provere vaših podataka (veoma je bitno da ostavite validne podatke jer u suprotnom nećete biti primljeni) korisničko ime i lozinka će vam biti prosleđeni na Vašu e-mail adresu.

Poslovanje na berzi

Vrh strane

Berza usluga omogućava virtuelno spajanje ponude i potražnje koje se ostvaruje između korisnika usluga (ljudi ili firme kojima je usluga potrebna) i davaoca usluga (ljudi ili firme koje nude svoje usluge) uz određene garancije definisane pravnim dokumentom i to po principu direktnih i otvorenih ponuda (licitacija).

Direktna ponuda - Nakon logovanja korisnici usluga dobijaju mogućnost uvida u album davaoca usluga u kome mogu, odabirom željene vrste ulsuge i jednostavnim klikom na "PONUDI POSAO" da upute direktnu ponudu davaocu usluge na kome je da odluči da li će da prihvati ili odbije datu ponudu. Treba napomenuti da je korisnik usluge u mogućnosti da odbije ponudu i nakon prihvatanja od strane davaoca usluge zbog određenih okolnosti koje su nastale u međuvremenu (npr: ne odazivanje na vreme...)!

Otvorena ponuda (licitacija) - Nakon logovanja korisnici usluga dobijaju i mogućnost davanja svojih ponuda na licitaciju koja se upućuju svim davaocima usluga te vrste. Na davaocima je da licitiraju (daju svoje ponude za realizaciju posla), a nakon toga ponovo je na korisnicima da odluče da li će date predloge (uglavnom cenovne) prihvatiti ili ne. Imajte u vidu da korisnike usluga niko ne sprečava da svoje ponude daju ispod tržišnih i samim tim pokušaju da utiču na smanjenje cena usluga.

Pogodnosti poslovanja na berzi

Vrh strane

Pogodnosti su brojne, a ogledaju se, pre svega, u skraćenju poslovne komunikacije, pravnoj regulativi i organizovanom tržištu na kome je obezbeđena "zdrava" konkurencija medu davaocima.

Za korisnike usluga - Veća dostupnost usluga, niže cene, ušteda vremena, detaljan uvid u potencijale ponude, mogućnost uticanja na tržišno formiranje cena, pravna zaštita...

Za davaoce usluga - Organizovano tržište, lako dostupna ponuda, ušteda vremena, mogućnost sticanja rejtinga, mogućnost besplatnog oglašavanja, pravna zaštita...

Zašto poslovati na Berzi Usluga?

Vrh strane

Ono što vam mi nudimo je uređeno tržište na kome možete poslovati (nuditi i tražiti usluge) potpuno besplatno, a da ste pri tome pravno zaštićeni!!!

Kako je to moguće? Obzirom da smo mi tržišni kreator, sami određujemo pravila i politiku poslovanja po kojoj svaki član berze mora biti proveren i javno predstavljen (identitet se ne može sakriti) na berzi, čime smo stekli uslov o pravnoj zaštiti korisnika koja stupa na snagu elektronskim prihvatanjem uslova saradnje na berzi, a sastavni je deo elektronskog ugovora. Dakle, svako sklapanje posla preko berze podleže pravnoj regulativi, koja obezbeđuje da se svako nepoštovanje obligacionih odnosa u poslovanju (npr. neplaćanje usluge) može završiti sudskim sporom!

U tom smislu, a samo zarad zaštite vaših prava i interesa, jedino što na berzi morate da platite je više nego simbolična pristupna članarina (u promotivnom periodu je besplatna).