Uslovi saradnje ( pravni dokument )

Član 1. Ovaj dokument je sastavni deo ugovora o članstvu na berzi usluga.

Član 2. Zahtevom za učlanjenje u berzu članovi berze automatski prihvataju ugovorene obaveze koje obavezuju učesnike na ispunjavanje radnih i finansijskih obaveza nastalih u procesu zaključivanja posla preko berze.

Član 3. Članovi berze se obavezuju na korektan i savestan odnos prema sistemu berze kao i drugim članovima berze.

Član 4. Članovi berze usluga su odgovorni za sve informacije koje predaju ili unose preko berze.

Član 5. Članovi berze u potpunosti i automatski prihvataju obligacione odnose nastale elektronskim zaključenjem ugovora preko berze.

Član 6.Članovi berze prihvataju da elektronski zapis berze bude relevantan dokazni materijal na sudu.

Član 7.Članovi berze su u potpunosti odgovorni za korišcenje i čuvanje lozinki potrebnih za pristup bazi.

Član 8.Članovi berze prihvataju odluke berze kao konačne i obavezujuće, kako po pitanju njihovog daljeg članstva tako i njihovog ponašanja na berzi.

Član 9. Članovi berze prihvataju mogućnost gubljenja članstva i prava na dalji rad na osnovu odluke berze bez ikakve potrebe za informisanjem člana ili obrazoženkem odluke.

Član 10. Budući članovi berze mogu biti odbijeni za članstvo na berzi bez obrazloženja ili bilo kakve informacije.

Član 11. Ovaj pravilnik je promenljiv. Promene su obavezujuće samo za novonastale ugovore od dana nastanka promene.